VÁROS III. negyed

Eger város III. negyed fertálymesteri névsor 1711-től a városi jegyzőkönyvek szerint

ÉV FERTÁLYMESTER NEVE SZAKMA
1711 Jón András (Bíró János  
1712 Musto István (Földvári Lőrinc)  
1713 Bíró János (Szabó Tamás)  
1714 Szunyogh Tamás  
1715    
1716 Kovács András  
1717 Papp Gáspár  
1718 PaPP Gáspár  
1719 Csank György  
1720 Kéki Mátyás  
1721 Bartus János  
1722 Bartus János  
1723 Szendrei István takács
1724    
1725 Nagy György  
1726 Rostás Ferenc  
1727 Rostás Ferenc  
1728 Pap András  
1729 Pap András  
1730 Vásárheli István  
1731 Pető Volfgang  
1732 Pető Volfgang  
1733 Streba András  
1734 Dohan Mihály  
1735 Szentgyörgyi Ferenc  
1736 Szentgyörgyi Ferenc  
1737 Szentgyörgyi Ferenc  
1738 Molnár János  
1739 Módi János  
1740 Tóth Bertalan  
1741 Benovics Márton  
1742 Szabó Mátyás  
1743 Kelemen Tamás  
1744 Zsadányi Pál  
1745 Lukács Mihály  
1746 Szepesy György  
1747 Szabó Ferenc takács
1748 Szajlay József  
1749 Dudvari György  
1750 Berecz Tamás  
1751 Szökő Pál  
1752 Kele Márton  
1753 Váraszi István  
1754 Kocsis György  
1755 Kocsis György  
1756 Széles Ferenc csizmadia
1757 Pál Pál  
1758 Sarudi Pál  
1759 Farsang Gábor  
1760 Farsang Gábor  
1761 Bausz Mihály  
1762 Bárdos András  
1763 Benke Antal  
1764 Bozsik Ferenc  
1765 Szabó István  
1766 Csank Pál  
1767 Csipcsányi János csizmadia
1768 Lőrincz Mihály  
1769 Korán Pál  
1770 Gyurcsik Antal szabó
1771 Bárdos Mátyás  
1772 Szűcs István  
1773 Majoros György sarkantyús
1774 Kádas István  
1775 Jurányi János  
1776 Ifj. Szabó Ferenc takács
1777 Cserney János  
1778 Bóta Mátyás  
1779 Bubovics József  
1780 Ferdinyi János  
1781 Liptai Márton  
1782 Radics György csizmadia
1783 Kádas András  
1784 N. Váli Márton  
1785 Tóth János csizmadia
1786 Gáhy Mihály kocsmáros
1787 Plenzner János  
1788 Petrik András csizmadia
1789 Engler János csizmadia
1790 N. Farkas Pál  kereskedő
1791 Szűts György  
1792 Pócs János asztalos
1793 Spetykó András szűrszabó
1794 Arléth Gáspár takács
1795 Horváth Mihály csizmadia
1796 Császár Jakab  
1797 Baka György  
1798 Mathey Miklós  
1799 Illés Mihály  
1800 Handzel Ignác  
1801 Sneff Antal  
1802 Kátai József szűcs
1803 Szabó László  
1804 Kováts József  
1805 Fekete Pál csizmadia
1806 Tóth János szegődményes
1807 Tóth János szegődményes
1808 Bárdos Ignác kiskereskedő
1809 Angyalossy György  
1810 Saffner Imre  
1811 Szűts Mihály  
1812 Csank György csizmadia
1813 Szabó Ignác  takács
1814 Kováts József kovács
1815 Horváth András szabó
1816 Farsang Pál csizmadia
1817 Vintze István  
1818 Oberfrank Antal  
1819 Zachar István rézműves
1820 Bárdos András  
1821 Hamzus Márton szűcs
1822 Steszel József takács
1823 Göböly József  
1824 Gregorits András  
1825 Turumhern Márton  
1826 Szakáts József  
1827 Stészel Ferenc csizmadia
1828 Arlett József  
1829 Szűts Ferenc  
1830 Csiszár Pál  
1831 Leszhovszky József  
1832 Horászky János földműves
1833 Tury András  
1834 Kormos József  
1835 Mátyási János  
1836 Fülep János polgár
1837 Molnár Mihály polgár
1838 Kele János földműves
1839 Hadzsi Ferenc polgár
1840 Baglázsovits József polgár
1841 Bóta András szőlőműves
1842 Szabó András  
1843 Kindlovits Ferenc  
1844 N. Kormos Ferenc  
1845 Hám János  
1846 Herczeg Péter  
1847 Hoffman Ferenc  
1848 Hamza István  
1849 Megele Antal  
1850 Komáromi István  
1851    
1852 Kriston József  
1853    
1854    
1855    
1856    
1857    
1858 Szabó András  
1859 fertálymesteri jog megszűnt  
1860 fertálymesteri jog megszűnt  
1861 Kőrösi Pál  
1862 Mátyási István  
1863    
1864 Majoros István  
1865    
1866    
1867    
1868    
1869 Hizsa Alajos  
1870 Szabó József  
1871 Bárdos János  
1872 Bárdos Albert  
1873 Mertzel Gáspár  
1874 Burik István  
1875 Gaall Lajos  
1876 Kőrösy Imre  
1877 Szontágh Endre  
1878 Schmidt Ignác  
1879 Holló Ignác  
1880 Vas Alajos  
1881 Devera János iparos
1882 Losonczi András földműves
1883 Kormos Gyula iparos
1884 Greskovits Bertalan  
1885 Bárdos György  
1886 Tóth Sándor iparos
1887 Premuzics Fülöp cs. és k. kapitány
1888 Varga Mátyás földműves
1889 Keller József iparos
1890 Vadasy Kálmán tisztviselő
1891 Erős István földműves
1892 Kápolnay János főkáptalani gazdatiszt
1893 Dallos Mihály iparos
1894 Holló Ignác földműves
1895 Timkó János magánzó
1896 Sebestyén István iparos
1897 Polonyi Antal iparos
1898 Bóta Sándor földműves
1899 Strausz Sándor iparos
1900 Mille János iparos
1901 Domán András iparos
1902 Pokk Károly iparos
1903 Müller Gusztáv iparos
1904 Meilinger Ödön csizmadiamester
1905 Pavlik Ágoston ép. mester.
1906 Fügedy János ép. mester
1907 Nagy István iparos
1908 Mikalicza György  
1909 Graessl József  
1910 Mayer János  
1911 Horváth Bertalan  
1912 Bukucs Imre csizmadiamester
1913 Répás Béla  
1914 Vaszilovics Sándor  
1915 Vaszilovics Sándor  
1916 Vaszilovics Sándor  
1917 Vaszilovics Sándor  
1918 Vaszilovics Sándor  
1919 Dobó Miklós cipőfelsőrész készítő
1920 Lengyel Géza  
1921 Alexovics Gyula pékmester
1922 Mihalicza Ferenc ácsmester
1923 ifj. Taray József kalaposmester
1924 Mezei Sándor szabómester
1925 Hunyor Béla  
1926 Kréti Bernát földműves
1927 Kovács László szabómester
1928 Barta Sándor cipőfelsőrész készítő
1929 vitéz Bajnok Kálmán bádogos
1930 Bóta Sándor hentesmester
1931 Molnár György hentesmester
1932 Fábián Géza eljáró
1933 Dr. Turkovich Emil ny. járásbíró, ügyvéd
1934 Vilmeg Ferenc borbélymester
1935 Berecz Fidél Irgalmas r. házfőnök
1936 Dr. Magyar Árpád kórházi főorvos
1937 Holló Mihály földműves
1938 Piszker Valér Irgalmas r. perjel
1939 Erdélyi József siket. ig.
1940 Bartély István titkár
1941 Sumi Jakab  
1942 Nagy János ruhafestő- vegytisztító
1943 Kozák József Hangya Szöv. Üz. vez.
1944 Dr. Bédi Medárd irg. rendi
1945 Dr. Bédi Medárd irg. rendi
1946 Dr. Bédi Medárd irg. rendi
1947 Dóka Elemér vendéglős
1948 Odry József  
1949 Erőss György  
1950-től 1995-ig nem volt választás
1996 Takács Alajos érseki tanácsos
1997 Dr. Miczky János  
1998 Bíró Ferenc autófényező
1999 Majoros László szobafestő mester
2000 Vasvári Nándor villanyszerelő mester
2001 Véghső Miklós ügyvezető igazgató
2002 Dr. Papp Kálmán orvos
2003 Dr. Vörös Zoltán orvos
2004 Csathó Csaba informatikus
2005 Czank László gondnok
2006 Godó János bizt.techn. mérnök
2007 Dr. Horváth Gábor orvos
2008 Molnár István vállalkozó
2009 Besenyei Pál mentős
2010 Holló György vállalkozó – kereskedő
2011 Szeberin István építészmérnök
2012 Nagy László ny. BM-dolgozó
2013 Gyetvai Zsolt gépészmérnök
2014 Majoros Gábor villamosmérnök
2015 Szabó Csaba vízvezeték szerelő, ivóvíz technológus
2016 Zsigmond Mihály egyéni vállalkozó
2017 Bollók István gázszerelő
2018 Lepres Dezső recepciós
2019 dr. Bisztriczki László jogász