VÁROS II. negyed

Eger város II. negyed fertálymesterek névsora 1711-től a városi jegyzőkönyvek szerint

ÉV FERTÁLYMESTER NEVE SZAKMA
1711 Darabos János (Elek György)  
1712 Darabos János (Komáromi Mihály)  
1713 Portörő András (Szécsi Péter)  
1714 Kiss Ferenc  
1715 Török Istók  
1716 Török Istók  
1717 Török István  
1718 Komáromi Mihály  
1719 Komáromi Mihály  
1721 Török Ferenc  
1721 Jakab István  
1722 Berky András  
1723 Kovács Pál  
1724    
1725 Pilisi János  
1726 Sári Tamás  
1727 Bagi Mihály  
1728 Gál Mátyás csizmadia
1729 Szatka János  
1730 Szatka János  
1731 Jósvai Márton  
1732 Sebestén Ferenc  
1733 Szabó Mihály  
1734 Szőke Mátyás  
1735 Pászti András  
1736 Birinyi János  
1737 Hamar István  
1738 Kovács Sándor  
1739 Nagy Ignác  
1740 Szabó Márton  
1741 Michalicza János  
1742 Szabó János  
1743 Tóth György  
1744 Tóth György  
1745 Bárdos János szabó
1746 Keblovszky Miklós szűcs
1747 Kiss György  
1748 Pók József  
1749 Kovács István  
1751 Nagy Ferenc  
1752 Bognár Jakab  
1753 G(K)ondor János  
1754 Kondor János  
1755 Kenyeres Lőrinc  
1756 Szalontai Mátyás kapás
1757 Réthi Gábor  
1758 Csohány Mátyás bognár
1759 Molnár Mátyás  
1760 Szaniszló András  
1761 Szaniszló Ferenc  
1762 Senteji Mihály  
1763 Vécsi János  
1764 Morvai Antal csizmadia
1765 Morvai Ferenc  
1766 Bóri Elek  
1767 Pajer János pék
1768 Kelley János csizmadia
1769 Doma István kocsmáros
1770 Angyalosi Albert  
1771 Geblovszki Gábor  
1772 Krincsek György csizmadia
1773 Szakács István  
1774 Szabados Mihály  
1775 Landovics Antal  
1776 Tuza Mátyás  
1777 Matekovics József  
1778 Semmer Ferenc kocsmáros
1779 Jászay János  
1780 Nánási Mihály  
1781 Bába Ferenc szűcs
1782 Szegedy István  
1783 N. Pók Pál szűcs
1784 Vakler Ferenc kuffantó
1785 Foris Pál szűcs
1786 Walkó József szabó
1787 N. Kajdácsi István szűcs
1788 Dobrotka József kovács
1789 Csuhásy István szabó
1790 Morvay Antal csizmadia
1791 Molcher János  
1792 Dudvari Mihály  
1793 Kiss Mátyás kapás
1794 Vécsi József  
1795 Stajovits Mihály (Szentpéteri Pál)  
1796 Kiss István  
1797 Leboczky Antal  
1798 Szabados István  
1799 Veszelóczky János  
1800 Miticzky János  
1801 Bárdos János szabó
1802 Burik István  
1803 Kiss József  
1804 Fülep Mihály  
1805 Fekete Pál csizmadia
1806 Fekete Pál szegődményes
1807 Fekete Pál szegődményes
1808 Szentpéteri Ignác csizmadia
1809 Cserney István  
1810 Juhász Mihály  
1811 Matlékovics Antal csizmadia
1812 Szentpéteri Ignác csizmadia
1813 Rendek József  
1814 Dobrotka József  
1815 Dnothfehmids (Drozmith) Mátyás  
1816 N. Pók Mihály Szűcs
1817 Oláh János szíjgyártó
1818 Haniss Péter  
1819 Vétsy Ignác  
1820 Raindl Mátyás kalapos
1821 Bányai István szűrszabó
1822 Vidasits István  
1823 Füzes (Füzy) József szűcs
1824 N. Zsuffa József csizmadia
1825 Valkó János szabó
1826 Perger Jakab  
1827 Kudlik Imre  
1828 Balogh Antal csizmadia
1829 Lalinseky János harisnyás
1830 Rupitzky János takács
1831 Juhász Ferenc  
1832 Hertzey István magyar szűcs
1833 Hám János  
1834 Kőporosy József  
1835 Kiss Márton  
1836 Tóth Pál polgár
1837 Májer Károly polgár
1838 Kapor István polgár
1839 Hirstund Antal polgár
1840 Probek Pál polgár
1841 Juhász Miklós Polgár, kereskedő
1842 Bona János polgár
1843 Szabó János  
1844    
1845 Mititzky János  
1846 Kováts Antal  
1847 Balczó József molnár
1848 Ráb József  
1849 Adacz József  
1850 Schich Tamás  
1851    
1852 Volf János  
1853    
1854    
1855    
1856    
1857    
1858 Szűts József  
1859 fertálymesteri jog megszűnt  
1860 fertálymesteri jog megszűnt  
1861 Magyari György  
1862 Krek András  
1863    
1864 Heidorn Ferenc  
1865    
1866    
1867    
1868    
1869 Pelle József  
1870 Bukucs Imre  
1871 Gergely Pál  
1872 Losonczi János  
1873 Mitriczki József iparos
1874 Alexi Mihály  
1875 Babics István  
1876 Czettner Rudolf  
1877    
1878 Gulyás Gábor  
1879 Fercsik Mátyus iparos
1880    
1881 Braun Károly  
1882 Volf Károly ügyvéd
1883 Horánszky István iparos
1884 Dr. Köftler József orvos
1885 Vavrik Endre iparos
1886 Szeman Mihály  
1887 Demeter Imre iparos
1888 Szabó Ignác földműves
1889 Elek János iparos
1890 Zachar Ferenc iparos
1891 Kuczora Ferenc iparos: hentes
1892 Czeglédi János iparos
1893 Korponay István főszolgabíró
1894 Vál Ferenc kádár
1895 Fekete Lajos kereskedő
1896 Tóth Ágoston iparos
1897 Vanyek Alajos iparos
1898 Gyalogax Ferenc pedellus
1899 Tersánszky Bertalan iparos
1900 Pogonyi Sándor iparos
1901 Strausz József iparos
1902 Keiser Árpád iparos
1903 Ficzere András iparos
1904 Gáspárdy Gyula főkönyvelő
1905 Pap József földműves
1906 Cseh István iparos
1907 Kardos József iparos
1908 Jankovics Ferenc  
1909 Gallovics János kőm. Váll.
1910 Varga Miklós szabómester
1911 Kondás Ferenc  
1912 Szarvas Mihály  
1913 Szakácsi Miklós  
1914 Nagy Gáspár  
1915 Nagy Gáspár  
1916 Nagy Gáspár  
1917 Nagy Gáspár  
1918 Nagy Gáspár  
1919 ifj. Zachár Ferenc lakatosmester
1920 Baranyai Ignác kárpitosmester
1921 Losonczy Sándor kárpitosmester
1922 Dallos Kálmán  
1923 Szabó László  
1924 Práff Nándor gőzmalom tulaj.
1925 Fejér Mihály  
1926 Tompa István pü. Főbiztos
1927 Elek Miklós  
1928 Alberty István ny.kántor-tanító
1929 Halasi János fodrászmester
1930 ifj. Kuczora Ferenc hentesmester
1931 Losonczi Árpád üvegesmester
1932 Beniczky Miklós gyógyszerész
1933 Dr. Ács József orvos
1934 Kánya Gyula ácsmester
1935 Breznay Imre ny. tanítóképző ig.
1936 Szoó Kálmán molnármester,szállító
1937 Csépány Bálint csizmadiamester
1938 Brindza Béla temetk. Váll.
1939 Köböl Mihály vill.szer.mester
1940 Szalóky Ede postafőnök
1941 Halmos Mihály főtisztelendő ig.
1942 Fehér Aladár káptalani főintéző
1943 Dr. Halmos Béla kórházi főorvos
1944 Szakácsi János temetk. Váll.
1945 Szakácsi János temetk. Váll.
1946 Szakácsi János temetk. Váll.
1947 Szabó Aladár asztalosmester
1948 Pável József pékmester
1949 Dr. Lajos Győző orvos
1950-től 1995-ig nem volt választás
1996 Dr. Ringelhann Béla orvos
1997 Fekete István nyugd. mérnök
1998 Dr. Antalóczi Lajos pápai prelátus
1999 Fehér Balázs mérnök
2000 Dr. Halmos Béla főorvos
2001 Dr. Halmos Péter főorvos
2002 Benedekfy Vilmos mérnök
2003 Gonda Zsigmond tanár – könyvkiadó
2004 Havas-Horváth István erdőmérnök
2005 Dr. Pócs Alfréd orvos
2006 Dr .Légrády György főiskolai tanár
2007 Dr. Losonczy Kornél orvos
2008 Fekete Zsolt mérnök
2009 Balázs László vállalkozó
2010 Dr. Beniczky Péter gyógyszerész
2011 Hotzi György tanár
2012 Ifj. Brinza Béla vállalkozó
2013 Kovács István kereskedő
2014 Lengyel József villamos üzemmérnök
2015 Dr. Losonczy Kornél orvos
2016 Szoó Róbert gépkocsivezető
2017 Gombás Gábor vállalkozó
2018 Rácz József faipari technikus
2019 Béres Gyula tanár