VÁROS I. negyed

Eger város I. negyede fertálymesteri névsora 1711-től a városi jegyzőkönyvek szerint

ÉVFERTÁLYMESTER NEVESZAKMA
1711Somodi István (Dajka András) 
1712Dajka András (Szabó János) 
1713Nagy István (Tasi Ferenc) 
1714Dajka András 
1715  
1716Kőrösi Sándor 
1717Somodi István 
1718Szabó Dániel 
1719Bányi Ferenc 
1720Köszöghi János 
1721Köszöghi János 
1722Köszöghi Mihály 
1723Szentpéteri Györgyzsellér
1724Szentpéteri Györgyzsellér
1725  
1726Köszöghi János 
1727Köszöghi János 
1728Farkas Benedek 
1729Görög István 
1730Rudi Márton 
1731Szuhány János 
1732Rendek András 
1733Ali István 
1734Visontai Mihály 
1735Felföldi FerencZsellér
1736Pataki Miklós 
1737Csépán János 
1738Szepesi János 
1739Somodi István 
1740Somodi István 
1741Fabiany András 
1741Csánki János 
1743Somodi Mihály 
1744Szabó Márton 
1745Pap Mihály 
1746Kántor Györgycsizmadia
1747Vajda Jánosszűcs
1748Horváth Mihály 
1749Csepregi Antal 
1750Donáth János 
1751Gramantik János 
1752Kormos Antalszűrszabó
1753Huszka Mihály 
1754Szkalnyiczky Ferenc 
1755Benda Mihály 
1756Hirovszky Györgyszabó
1757Járdán Mátyászsellér
1758Lévai Mihályszűcs
1759Negyedes József 
1760Jamniczki György 
1761Negyedes József 
1762Csank György 
1763Gandin ? 
1764Tóth Antalcsizmadia
1765Pap Istváncsizmadia
1766Boitos Mihály 
1767Lovas Imre 
1968Hogerer Andrásbádogos
1969Burik András 
1770Kibler Mihálykerékgyártó
1771Kozma Pál 
1772Horváth Istvánszabó
1773Dely Tamás 
1774Fazola Lénárd 
1775Kovács János (Tóbiás László) 
1776Hein János (Dely Tamás) 
1777Kovács Antal 
1778Molcz Fülöp (Dely Tamás) 
1779Soltisz János (Dely Tamás) 
1780Viczely Ignácüveges
1781Szuhányi Györgygombkötő
1782Najmon Ferencbognár
1783N. Bozsik Andrásszűrszabó
1784Radhoffer Magnuskerékgyártó
1785Gramantik Ferenc (Dely Tamás) 
1786Francisci Ferencasztalos
1787Grónai Mátyáskereskedő
1788Fongbong Ferdinándbodnár
1789Kollár Mátyásszabó
1790Vajngetz Ferencbodnár
1791Rácz Mátyásszűcs
1792Piszterna József (Rácz Mátyás) 
1793Völföl Sámuel 
1794Molnár János (Fekete Pál)kereskedő
1795Gramantik János (Rátz Mátyás) 
1796Solticz Anrás 
1797Kormos János 
1798Majzl Urbánpék
1799Huszka János 
1800Koller Andrásgombkötő
1801Redvai Ferenczsellér, festő
1802Mikus Istvánszabó
1803Gandin Mihályszűcs
1804  
1805Fekete Pálcsizmadia
1806Fekete Pálszegődményes
1807Fekete Pálszegődményes
1808Pócs János 
1809Landovits Antal 
1810Vekes Mátyásszabó
1811Hagerer Ferencgyertyamártó
1812Paszterik Ádámszabó
1813Bajzáth Józsefszabó
1824Hering Andráskovács
1815Fekete Lászlócsizmadia
1816Szepessy Józsefszabó
1817Sampok József 
1818Sipos Gergelyszabó
1819Fülep Antal 
1820Szlamer Ferenc 
1821Gramantik Antalgombkötő
1822Huszka Ignáccsizmadia
1823Feldhoffer Imreszűcs
1824Perger Mátyás 
1825Völföl Sámuelcsizmadia
1826Mészáros Ignácszabó
1827Dobrova Ferenc 
1828Tamasy Károly 
1829Kováts Ignácszabó
1830Lefevre Józsefkádár
1831Peskó János 
1832Kiss PálMagyar szabó
1833Mészáros János 
1834Cséka Ferenc 
1835Hesztelényi József 
1836Perger Mátyáspolgár
1837Juhász Mihálypolgár
1838Kutriba Mátépolgár
1839Frank Leopoldpolgár
1840Böthy Józsefpolgár
1841Potyoró Istvánpolgár, szabó
1842Teutser Alajoskereskedő
1843Stanzl József 
1844Holup József 
1845Sporer József 
1846Tóth Andrásszabó
1847Szurmák ?aranyműves
1848Burik János 
1849Malonyavszky Mihály 
1850Bajzáth József 
1851  
1852Grőber Ferenc 
1853  
1853  
1854  
1855  
1856  
1857  
1858Gavalszki András 
1859fertálymesteri jog megszűnt 
1860fertálymesteri jog megszűnt 
1861Smid Antal 
1862Heszterelni József 
1863  
1864Steinhauser István 
1865  
1866  
1867  
1868  
1869Klecz József 
1870Glosz Károly 
1871Szepesy József 
1872Stupka Jánosiparos
1873Frantz Alajos 
1874Polereczky Józsefkereskedő
1875Schulcz Józsefiparos
1876Mészáros István 
1877Ringelhann Imrekereskedő
1878Sajósy Alajosgimn. tanár, fest. művész
1879Grancz Lajos 
1880Kovács Ferdinánd 
1881Plank Gyula 
1882Plank Gézaiparos
1883Zachar Vince 
1884Dr. Mednyánszky Sándorm. főügyész
1885Brindza János 
1886Szeman Mihály 
1887Dr. Sinkovics Imreügyvéd
1888Fogel Ágostonkereskedő
1889Hegedűs Jánosiparos
1890Dávid István 
1891Láng Sándor 
1892Palátsik Ferdinándkereskedő
1893Zander Nándoriparos/cukrász
1894Balkay Józsefiparos
1895Buzath Lajos 
1896Dr. Ury Józsefügyvéd
1897Müller Györgykereskedő
1898Plank Kálmánv.-i pénztáros
1899Farkas Kálmánvendéglős
1900Dr. Glósz Kálmánv.-i főorvos
1901Zsasskovszky Károlytanár
1902Kiss Józsefiparos
1903Katinszky Gyulaprépost kanonok
1904Palkay Bélaiparos
1905Müller Ferenckereskedő
1906Hering Jánosiparos
1907Csepreghy Gyulaig. tanító
1908Dutkay Pálprelátus kanonok
1909Grőber Ferenckereskedő
1910Velcsey István 
1911Ridárcsik Imreprelátuskanonok
1912Dr. Erlach Sándorügyvéd
1913Dr. Bárány Kálmánügyvéd
1914Radler Frigyes 
1915Radler Frigyes 
1916Radler Frigyes 
1917Radler Frigyes 
1918Radler Frigyes 
1919Kriston Endrefelsz. püspök – felsőházitag
1920Török Kálmán 
1921Nagy Lászlóhentesm.
1922Szabó Ferencpü. ellenőr
1923Dr. Ambrus Istvánteol. tanár
1924Juhász Ferencvendéglős
1925Dr. Ivanovich Emilapát – kanonok
1926Dr. Nagy Jánoskanonok
1927Schultz István 
1928Dr. Kürti MenyhértO.Cist.tanker. főig.
1929Kovács György 
1930Venczell Edeprelátus – kanonok
1931Dr. Joób Gézakórházi főorvos
1932Meyer Bélaprép. Kanonok
1933Erdey Miklóskereskedő
1934Kiss Elemériparos fényképész
1935Dr. Csank Istvánügyvéd
1936Szentgyörgyi Józsefpápai káplán
1937Tassy Józsefgyógysz.
1938Dr. Polánkay LászlóOTI ig.
1939Küzdi Aurélciszt.r. perjel
1940Dr. Kertay Sándorügyvéd
1941Kemenes Józsefapát, kanonok
1942Dr. Pálos Bernardinciszt. perjel
1943Antóni Jenőbizt.int. főnök
1944Dr. Hegyi Kapisztránciszt.ig.
1945Dr. Hegyi Kapisztránciszt.ig.
1946Dr. Hegyi Kapisztránciszt.ig.
1947Dr. Ringelhann Györgyügyvéd
1948  
1949Nagy László 
1950-től 1995-ig nem volt választás
1996Czakó Istvánkanonok – plébános
1997Mikolai Vincekanonok – rektor
1998Mándy Zoltánpápai prelátus
1999Dr. Kádár Zsoltnagytiszteletű úr
2000Dr. Ringelhann Györgyorvos
2001Dr. Nagy Menyhért MójzesOCist egri házfőnök
2002Habis Lászlóközgazdász
2003Koltai Ottóokl. gépészmérnök
2004Dr. Pozder Péterfőiskolaitanár
2005Fodor Lászlórégész – muzeológus
2006Dr. Thummerer Ferencorvos
2007Dr. Cs.Varga Istvánegyetemitanár
2008Dr. Lengyel Gyulaplébános
2009Varga Páltanár – igazgató
2010Buda Péterplébános
2011Dr. Dolhai Lajosrektor
2012Dr. Szerdahelyi Ferencorvos
2013Dula Bencekertészmérnök
2014Cséfalvay Gyulaépítészmérnök
2015Bérczessy Andrásfőszerkesztő
2016Püski Imrepresbiter
2017Cene Jánosvállalkozó
2018Molnár Lászlómérnök
2019Dula Áron Benceszőlő és bortermelő