MAKLÁR I. negyed

Eger város, Maklár I. negyed fertálymesteri névsor 1711-től a városi jegyzőkönyvek szerint

ÉV FERTÁLYMESTER NEVE SZAKMA
1711    
1712 Jeges István  
1713    
1714 Orbán Mihály  
1715    
1716 Orbán Mihály  
1717 Tuza Mátyás  
1718 Molnár Gergely  
1719 Molnár Gergely  
1720 Újheli Gergely  
1721 Bodnár István  
1722 Kocsis Mátyás  
1723 Horvát Imre  
1724 Kocsis Matyó  
1725 Fülöp István csapó
1726 Takács János  
1727 Csapó Mátyás  
1728 Bíró István  
1729 Zolczer Mátyás  
1730 Molnár János  
1731 Kalmár Mihály  
1732 Kertész István  
1733 Tesanski Sámuel  
1734 Holló Lukács  
1735 Tábori János  
1736 Osvárt Mihály  
1737 Molnár Miklós  
1738 Kontelski Márton  
1739 Szabó Gergely  
1740 Kovács Ferenc  
1741 Kiss Ferenc  
1741 Tessanszki György  
1743 Missik János  
1744 Majoros János  
1745 Kelemen István  
1746 Paulovics Mátyás csizmadia
1747 Hunay Sámuel  
1748 Majoros Mihály  
1749 Gromán György  
1750 Molnár Pál  
1751 Kiss János  
1752 Dér György  
1753 Bodnár András  
1754 Bodnár András  
1755 Varga Ferenc  
1756 Tóth György kapás
1757 Kovács Márton  
1758 N. Kormos Miklós  
1759 Nyúl János  
1760 Nagy Márton  
1761 Horváth István  
1762 Kudicius Farkas  
1763 Ifj. Kovács György  
1764 Miticzky Imre  
1765 Dluhopolszki Simon  
1766 Faul Gáspár  
1767 Gallus György szűcs
1768 Kalmár László  
1769 Dicz András  
1770 Szántósi Mihály  
1771 Hegedűs Simon  
1772 Karkus Márton  
1773 Tóth Lőrinc  
1774 Nagy János  
1775 Nagy József  
1776 Krupa János  
1777 Majoros Márton  
1778 Molnár György  
1779 Gleichauff Ignác  
1780 Ábel János  
1781 Losonczy István  
1782 Kromer Mátyás  
1783 Sütő Gáspár  
1784 Koncsik György csizmadia
1785 Szloboda József  
1786 Miller Máté  
1787 Kakucsik Ignác takács
1788 Kalló Ferenc  
1789 Romány Péter  
1790 Magyari András  
1791 Horváth József  
1792 Belányi Mátyás  
1793 Kovács János kapás
1794 Hamza Márton  csizmadia
1795 Heller Jakab  
1796 Lepres Ferenc  
1797 N. Holló Márton  
1798 Majer Ferenc  
1799 Farkas Mátyás  
1800 Katsiba Mihály  
1801 Majoros András  
1802 Balogh András  
1803 Deák Mihály csizmadia
1804 Olvashatatlan a forrás.  
1805 Kiss Antal szegődményes
1806 Kalmár Pál szegődményes
1807 Kalmár Pál szegődményes
1808 Rada Imre szabó
1809 Sáp Jakab  
1810 Kováts Mihály  
1811 Fejes Mátyás  
1812 Semperger János  
1813 Losontzy János  
1814 Babkó Ferenc  
1815 Rodi Antal  
1816 Majoros Antal  
1817 Kováts Gábor  
1818 Nagy József  
1819 Kremnyitzky Mihály  
1820 Kováts József  
1821 Zsárta József  
1822 Vétsy Mihály  
1823 Veiszenpech Mihály  
1824 Reihard János  
1825 Saffner Máté  
1826  Stronel János  
1827 Kepres István  
1828 Ábrahám János  
1829 Urbantsik András  
1830 Nagy Márton  
1831 Balogh István  
1832 Horváth János földműves
1833 Tóth Pál  
1834 Bakk János  
1835 Paulotski Pál  
1836 Nagy Ignác földműves
1837 Simon Mihály  földműves
1838 Simon György földműves
1839 Kovátsi János földműves
1840 Molnár György földműves
1841 Kristóf András  szőlőműves
1842 Kovács József  
1843 Bodnár János  
1844 Bodó Ferenc  
1845 Tóth Ferenc  
1846 Zahoretz Ferenc  
1847 Móricz István mészáros
1848 Vécsi Mihály  
1849 Angyalosy András  
1850 Rakovszky János  
1851    
1852 Dluhopoltczky Mátyás  
1853    
1854    
1855    
1856    
1857    
1858 Bóta János  
1859 fertálymesteri jog megszűnt  
1860 fertálymesteri jog megszűnt  
1861 Sóskuti Pál  
1862 Sóskuti János  
1863    
1864 Pallagi István  
1865    
1866    
1867    
1868    
1869 Ludvig György  
1870 Bodnár János  
1871 Bodnár József  
1872 Deme József  
1873 Erhard János  
1874 Simon Mihály  
1875 Zahorecz Ferenc  
1876 Gál János  
1878 Szilágyi Gábor  
1879 Krinszky Mátyás  
1880 Angyalosí János földműves
1881 Losonczy Mihály  
1883 Schafner József  
1884 Kelemen Antal földműves
1885 Lanther János földműves
1886 Erdély István iparos
1887 Nagy Ferenc földműves
1888 Lőrincz József  
1889 László Tóbiás  
1890 Szilágyi Simon  
1891 Lájer János iparos, asztalosm.
1892 Bodnár János iparos, cserepes
1893 Tóth József iparos
1894 Kozák Sándor (Kovács Sándor) iparos 
1895 Zahorecz Mihály földműves
1896 Varrok László  
1897 Vágó Frigyes iparos
1898 Szakácsi József  
1899 Fürjes György iparos
1900 Juhász Pál iparos.
1901 Ungvári János földműves
1902 Vancsai János(Magyar János csizmad földműves 
1903 Szegedi Mihály földműves
1904 Csank Béla iparos
1905 Stészel Sándor irg. rend házfőnök
1906 Csirmaz István iparos
1907 Kelemen Kálmán földműves
1908 Magyar János  
1909 Kövér Imre  
1910 Tóth Sándor iparos
1911 Antal József  
1912 Grónay Andor  
1913 Kányási Sándor  
1914 Krajcsovics Vince földműves
1915 Krajcsovics Vince  
1916 Krajcsovics Vince  
1917 Krajcsovics Vince  
1918 Krajcsovics Vince  
1919 Pál József földműves
1920 Szigethy József ép.anyag  kereskedő
1921 Brindza Béla temetkezési váll. 
1922 ifj. Kocsis Bernát  
1923 Tóth József földműves
1924 Paulovics Lajos iparos, asztalosm.
1925 Fazekas Albert földműves
1926 Vida Ferenc szőlőbirtokos
1927 Zahorecz István földműves
1928 Tóth János földműves kőműves
1929 Rohlicsek Gyula pékmester
1930 Kelemen Sándor ny.számv. őrmester
1931 Erdélyi József ny.csendőrtiszth.
1932 Dr. Csanády László ny.t.ig.t. kanonok
1933 Szakos János kéményseprőm.
1934 Dr. Hedry Lőrinc Hm-i főispán
1935 Okolicsányi Imre Hm-i alispán
1936 Bóta Kálmán földműves
1937 Stetcz József gyáros, vasöntő
1938 Tóth László földműves
1939 Dr. Godál Gyula ig.-tanító
1940 Kádas Géza ép.mester
1941 Pongrácz János ny.
1942 Zimány Sándor húsbiztos
1943 Tóth Sándor földműves
1944 Rabóczky Antal  
1945 Rabóczky Antal  
1946 Rabóczky Bertalan  
1947 Generál Sándor kéményseprő
1949 Pelyhe Sándor kádármester
1950-től 1995-ig nem volt választás
1996 Flaskay Mihály bognármester
1997 Dr. Vadnay István orvos
1998 Bárdos József vill. szerelő mester
1999 Szabó János ny. banktisztviselő
2000 Flaskay László vállalkozó
2001 Cseh Mihály villamos mérnök
2002 Makó János villamos technikus
2003 Márton Károly adószakértő
2004 Novák Emil kirendeltség vezető
2005 Dobai Ernő boltvezető
2006 Pallagi Miklós szőlőtermelő
2007 Bartók László nyugdíjas
2008 Harsányi Jenő tanár
2009 Sipka Károly vállalkozó
2010 Szabolcsi András gépésztechnikus
2011 Mihics József rendszerszervező mérnök
2012 Nagy Iván műszerész
2013 Puskás Zsolt vegyészmérnök
2014 Lutter László üzemmérnök
2015 Dudás Sándor népművelő
2016 Szarvák Zsolt vállalkozó
2017 Varga Ákos vállalkozó
2018 Sós Balázs Bertalan gazd.mérnök
2019 Csáki Szabolcs tanár