CZIFRA-SÁNC negyed

Eger Város Cifra – Sánc negyed fertálymesterei 1757-től a város jegyzőkönyvei szerint

ÉV FERTÁLYMESTER NEVE SZAKMA
1757 Borovits Mihály  
1758 Csontos Jakab csizmadia
1759 Lakner János  
1760 Ruskó Mihály  
1761 Vas Mátyás  
1762 Sulcz Mihály  
1763 Mészárovics János  
1764 Bótha Mátyás csizmadia
1765 Cservenyi József  
1766 Nagy János  
1767 Ágoston György  
1768 Dér Mátyás  
1769 Hegedűs István  
1770 Homay János  
1771 Hiroczky Mihály  
1772 Gasparik Mihály  
1773 Antal Tamás kocsmáros
1774 Szepesi György csapó
1775 Mihalik János  
1776 Kardos András  
1777 Bóta János  
1778 Vincze András  
1779 Ágoston Mátyás  
1780 Horváth István  
1781 Borbáth Imre  
1782 Fejes János  
1783 Szalay Mihály  
1784 Mentusz Márton csapó
1785 Istvány János  
1786 Kovács József  
1787 N. Bóta Pál  
1788 Gabonyi Ferenc  
1789 Melczer Mátyás borkereskedő
1790 Rátz Márton  
1791 Hiróczky András  
1792 Horváth Mátyás  
1793 Stefankovics László kapás
1794 Viola András  
1795 Lőrincz István  
1796 Csehrovits Mihály  
1797 Bárdos István  
1798 Artz Ferenc  
1799 Zsadányi János  
1800 Huszár Ferenc  
1801 Bennai András  
1802 Papp Ferenc Takács
1803 Szalay János  
1804 nem olvasható  
1805 Kiss Antal szegődményes
1806    
1807 Fábián Pál szűcs
1808 Ör. Vincze Imre csizmadia
1809 Mátyássi István  
1810 Füst Károly  
1811 Szilvássy György  
1812 Atsády András  
1813 Reitner András csizmadia
1814 Molnár Ferenc  
1815 Balogh Mihály  
1816 Gabinyi János  
1817 Caimbora Antal  
1818 N. Kindernay Pál  
1819 Nozárik (Vozik) János takács
1820 Vass Mátyás  
1821 Veres György  
1822 Gabonyi Ignác  
1823 N. Bóta István  
1824 Pogonyi Márton  
1825 Tóth István, Saffner Tamás  
1826 Hajnal Ignác  
1827 Sebestyén István  
1828 Tajnel Márton takács
1829 N. Bóta Pál  
1830 Jatsó Mihály  
1831 Huszár Ferenc  
1832 Angyalossi Ignác földműves
1833 Dudvary György  
1834 Dusándi József  
1835 Pintér András  
1836 Angyalosy István földműves
1837 Gallosi István földműves
1838 Roznaki János földműves
1839 Kotsis András  földműves
1840 Gabonyi Ignác polgár
1841 Bárdos István szőlőműves
1842 Tóth János  
1843 Zavarkay János  
1844 N. Bóta Pál  
1845 N. Kindernay János  
1846 Ürményi Antal kovács
1847 Nagy Ferenc  
1848 Presentzky Antal  
1849 Pók András  
1850 Kovács Mátyás  
1851 Benedek János  
1852 Fülep András  
1853 Szloboda Mátyás  
1854 Szilvási János  
1855 Lesko János  
1856 Virág János  
1857 Pál András  
1858 Dluhopolszki Antal  
1859 fertálymesteri jog megszűnt  
1860 fertálymesteri jog megszűnt
novembertől Dluhopolszki Antal
 
1861 Horváth Ignác  
1862 Nagy Pál  
1863 Gyenezs András  
1864 Horváth Ferenc  
1865 Farkas Ferenc  
1866 Bóta Ignác  
1867 Varga József  
1868 Gömöri Márton  
1869 Jósvai Gábor  
1870 Huszár József  
1871 Oláh József  
1872 Bóta Gáspár  
1873 Raáb János  
1874 Bóta János  
1875 Csehovics Imre  
1876 Cserey Ignác  
1877 Elek Mihály  
1878 Czeglédy Antal  
1879 Fülöp Lajos  
1880 Losonczi Mátyás földműves
1881 Nagy István földműves
1882 Rabóczki Ignác földműves
1883 Hegyi János földműves
1884 Jankovits Ignác földműves
1885 ifj. Koncz János földműves
1886 Csirke Ignác földműves
1887 Pászti Antal földműves
1888 Kormos Ferenc földműves
1889 Varga Mihály  
1890 Stumf Imre  
1891 Elek János  
1892 Elek Márton iparos, korcsmáros
1893 Kormos Mátyás földműves
1894 Jósvai Ferenc földműves
1895 Nagy Lajos földműves
1896 Balassa István számtiszt
1897 Farkas Bernát földműves
1898 Tóth Mihály földműves
1899 Borbás János földműves
1900 Asztalos József földműves
1901 Marácz András földműves
1902 Liptai Pál földműves
1903 Bóta Antal földműves
1904 Elek Béla iparos, ácsmester
1905 Pálok Márton iparos
1906 Kocsis János földműves
1907 Erős János földműves
1908 Kocsis Sándor földműves
1909 Bóta Sándor földműves
1910 Bari Károly  
1911 Jacsó Mihály iparos, csizmadia
1912 Vas Lajos  
1913 Görömbölyi József földműves
1914 Szabó Antal kertész
1915 Szabó Antal  
1916 Szabó Antal  
1917 Szabó Antal  
1918 Szabó Antal  
1919 Nagy István  
1920 Szilvásy József földműves
1921 Kovács Antal földműves
1922 Tóth Birja József földműves
1923 ifj. Jósvai Ferenc földműves
1924 Őszi József földműves
1925 Jankovics Ignác iparos, kádármester
1926 Dóka Alajos iparos, kőműves
1927 Wágner József  
1928 Kiszely Imre ny.tanítóképzőig.(pap)
1929 Pók László  
1930 Gulyás Pax iparos, csizmadia
1931 vitéz Subik Károly prelátus kanonok
1932 Tamás Gyula  
1933 Liptai András Pénzügyi alkalmazott
1934 dr. FerráriNándor pü.számv.tanácsos
1935 Szentes Nagy János földműves
1936 Wágner József építészmérnök
1937 Tóth József ny. tiszthelyettes
1938 Frindt Jenő apát-kanonok
1939 Schriffert Jakab szőlőbirtokos
1940 Gulyás János földműves
1941 Fürjes András  
1942 Bóta József ig.tanító
1943 Fábián Dénes ny.csendőrhdgy.
1944 Csete Ágoston  
1945 Csete Ágoston  
1946 Csete Ágoston  
1947 Rapcsák József műsz.tanácsos
1948 Panyik János  
1949 ifj. Gulyás Pál  
1950-töl 1995-ig nem volt választás
1996 Bukuly Sándor gazdálkodó
1997 id. Barta László ny.főkönyvelő
1998 Kaknics Alajos nyug.tanár
1999 Szendrei László agrármérnök
2000 Bisztriczky László igazgató
2001 Juhász Tibor könyvtáros
2002 Barta László főiskolaidocens
2003 Mandák Attila szociális gondozó
2004 Huszár Elek mérnök
2005 Gál Lajos borász
2006 Dr. Sipos Mihály isk.igazgató
2007 Pásztor Ferenc informatikus
2008 Dr. Szabó József adjunktus
2009 Baran Grzegorz zenetanár
2010 Kaknics István beszerzési vezető
2011 Farkas György mérnök-tanár
2012 Dr. Petercsák Tivadar egyetemi tanár
2013 Rüll Gusztáv agrármérnök
2014 Haraszti György gépészmérnök
2015 Ferenczy Tamás kertészmérnök
2016 Csirke Sándor posta tisztviselő
2017 Keresztes Péter villamosmérnök
2018 Bartók Miklós lakatos
2019 dr. Szucsik István jogász